INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest Skarbnica Urody, adres e-mail: info@skarbnicaurody.pl
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez pracowników salonu karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, wystawienia rachunku. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy przede wszystkim o dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, W związku z posiadanych danych Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom trzecim.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w naszym gabinecie.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane.

Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)